Velkommen > Referat generalforsamling

Referat generalforsamling

Her kan man læse hvad der blev diskuteret og besluttet på sidste generalforsamling:Dag og sted: 15-4-18, Fangel kro


Formanden meddelte at generalforsamling var varslet i tide og derfor beslutningsdygtig.


 1. Valg af dirigent. Lasse Bendtsen blev valgt.

 2. Formandens fremlagde sin beretning, hvor han fortalte om køredage/ture siden sidste generalforsamling. Samt planen for sommer 2018. Han fortalte om hvad der blev arbejdet med i bestyrelsen. Bl.a. tøjsalg, køb af trailer til klubbens ting, fremstilling af grill mm.

 3. Kasserens assistent fremlagde regnskabet.

 4. Kontingent. Bestyrelsen foreslog ikke at lave ændringer og dette blev vedtaget.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt revisor

   

  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

  På valg var: Marlene Westphal, blev genvalgt.

                      Søren Løhndorf, modtog ikke                                      genvalg. Søren Madsen blev valgt.

                      Lars Voss, blev genvalgt.

                     

  Valg af suppleanter for 2 år:

  På valg var: Henry Olsen blev genvalgt.

   

  Valg af revisor for 2 år:

  På valg var: Michael Poulsen, modtog ikke genvalg. Mikael Nielsen blev valgt.

                   

 6. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogle forslag.

   

 7. Eventuelt. Der var ingen der ønskede noget taget op under eventuelt.


Derefter gik bestyrelsen sammen og fordelte poster. Lars Voss fortsætter som formand. Marlene Westphal fortsætter som kasser, Lasse Bendtsen blev ny næstformand.
VW Club Fyn