Velkommen > Referat generalforsamling

Referat generalforsamling

Her kan man læse hvad der blev diskuteret og besluttet på sidste generalforsamling:

Generalforsamling VW Club Fyn 1. april 2017  Afholdt på Fangel Kro
 
Indbudte deltagere: Alle medlemmer i VW Club Fyn
 
Referent: Søren Løhndorf
 
Punkt 1. Valg af dirrigent
 
Der blev stemt på Søren Madsen, som modtog valget.
 
Punkt 2. Formandsberetning
 
April 2016 Turen gik til test- og stumpedag i Esbjerg hos VW Klub Vest. Vi fulgtes med KGB og Skovsøens Helte.
 
Maj 2016 Vi mødtes hos Lasse og Marianne, hvor der blandt andet var lejlighed til at se Lasse’s projekt. Køreturen gik til det skønne Klintebjerg ved Odense Fjord. Det var også i maj at der var “Bugs under bøgen” hvor flere medlemmer deltog i festlighederne.
 
Juni 2016 Klubben var indbudt til at udstille ved Snave byfest. 5 biler fra klubben deltog.
 
Juli 2016 Der blev afholdt sommerfest hos Pia og Brian i Voldtofte. Dagen startede med en dejlig tur til Strøjer Samlingen, hvor Corvette Klub Danmark udstillede en masse Corvetter. Herefter gik turen til Assens havn og obligatorisk is. Dagen afsluttedes med fælles grill og hygge.
 
August 2016 Lars Voss lagde matrikel til august’s arrangement, hvor køreturen gik til Karoline i Middelfart, hvor der blev sparket dæk til den store guldmedalje.
 
September 2016 Her lagde Claus lokaler til. 17-18 biler mødte op, og køreturen den dag gik til Assens.
 
Oktober 2016 Lars Voss lagde matrikel til august’s arrangement, hvor køreturen gik til Karoline i Middelfart, hvor der blev sparket dæk til den store guldmedalje.
 
 
 
November 2016 John havde igen indbudt til hyggedag og stumpemarked. En rigtigt hyggelig dag, med alt for lidt handel - hvis man skal tro John :-)
 
December 2016 Ingen arrangementer.
 
Januar 2017 Der blev i januar afholdt værksted-/hyggedag hos Marlene og Henrik. Arrangementer var godt besøgt.
 
Februar 2017 Ingen arrangementer.
 
Marts 2017 Den hårde kerne var mødt op til årets første udendørsarrangement, hvor der belv hygget med kaffe, kage og grillpølser.
 
Generelt for sæson 2016
 
Flere klubmedlemmer har i løbet af sommeren deltaget i mange aftenarrangementer over hele Fyn.
 
VW Club Fyn er blevet optaget i Motorhistorisk Samråd. “Motorhistorisk Samråd har siden sin grundlæggelse været det officielle talerør for de danske veterankøretøjsklubber, der er organiseret i Samrådet. Organisationen arbejder med myndigheder og politikere for at skabe de bedst mulige betingelser for den forsatte bevarelse af de historiske køretøjer i Danmark. Grundlæggende arbejdes der med nogle faktuelle rammevilkår på området, og der til hvordan vi ønsker en række af disse rammevilkår ændret”
 
VW Club Fyn, har fået frisket logo’et op, og der er blevet lavet nye klistermærker, som blev delt ud til de medlemmer der var mødt op til generalforsamlingen. De medlemmer der ikke deltog i generalforsamllingen bliver ikke snydt, og vil få klistermærker på køredage etc.
 
Der bliver arbejdet på en ny aftale vedr. klubtøj, til afløsning for den gamle aftale, som ikke var særligt attraktiv.
 
Det er besluttet at VW Club Fyn afholder træf 25 - 26 - 27 august på Vejlby Fed Camping. Programmet kan findes på facebook samt ​www.vwclubfyn.dk
 Der kigges stadig efter klublokaler - gode idéer og forslag modtages gerne.
 
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab
 
Regnskab blev fremlagt. Der var ingen indsigelser, og regnskabet blev godkendt.
 
 
4. Fastsættelse af kontingent
 
Kontingent er blevet fastsat til kr. 200,- pr. person eller kr. 300,- pr. par om året.
 
Vedtægter er ændre i forhold til dette.
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt revisor
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
 
På valg var:
 
Henrik Westphal - modtog genvalg Hans-Henrik Olsen - modtog genvalg John Christensen - modtog genvalg Peter Jeppesen - ønskede ikke at modtage genvalg
 
Lasse Bendtsen som tidligere var suppleant er valgt til bestyrelsesmedlem.
 
Brian Kristensen er valgt som suppleant.
 
6. Valg af revisorsuppleant
 
Birgit Bøg Larsen har af personlige årsager valgt at afgå som revisorsuppleant.
 
Jytte Christensen er valgt som ny revisorsuppleant.
 
7. Behandling af indkomne forslag
 
Der var forslag til følgende ændringer af vedtægterne:
 
Ændring af kontingent, som beskrevet i punkt 4 fastsættelse af kontingent. Dette forslag til ændring blev vedtaget.
 
Ændring af tidspunkt for afholdelse af generalforsamling. Det blev vedtaget at generalforsamling skal afholdes på et vilkårligt tidspunkt i april - ikke en bestemt weekend/dag.
 
Vedr. bestyrelsens sammensætning, blev det vedtaget at bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 2. år.
 
Det blev vedtaget at klubbladet udkommer 2 gange om året.
 
 
 
 
8. Eventuelt
 
Der blev stillet forslag om at klubben udstiller på Veteranbilmessen i Fredericia. Der blev i den forbindelse informeret om, at dette tidligere er gjort, med begrænset succes. Det er groft sagt de samme personer, der har trukket læsset hver gang.
 
Der blev stillet forslag til søgning af offentlige midler til vores aktiviteter med veteranbiler. Det var dog tydeligt at den der stillede forslaget ikke selv ønskede at yde en indsats i dette arbejde

VW Club Fyn