Velkommen

Velkommen

Vi er en klub hjemhørende på Fyn, med medlemmer som alle deler interessen i de gamle luftkølede "Folkevogne"
 
Alle luftkølede VW køretøjer er velkomne, uanset model.

VW CLUB FYN's medlemmer har mange forskellige typer Folkevogne:
Originale biler, ombyggede, tunede, busser, buggyer, trikes, jagtvogne..

Har du også interesse i disse biler, og kunne du tænke dig at blive medlem så kontakt klubbens kasser, Marlene på mail :

hmegebjerg@mail.tele.dk

VW Club Fyn er medlem af Motorhistorisk Samråd.

Læs mere her: www.motorhistorisk.dk

Medlemskab koster 200,- for enkel person. 300,- for et par


Næste arrangement:

Generalforsamling.


 


VWCLUBFYN afholder den årlige generalforsamling.


Søndag 15. april kl. 12.00 på Fangel kro, Fangelvej 55, Odense S


Dagsorden:


 1. Valg af dirigent – emner modtages ved start af generalforsamlingen.

 2. Formandens beretning.

 3. Kasserens fremlæggelse af regnskab.

 4. Fastsættelse af kontingent – gældende fra opkrævning 2019.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt revisor

   

  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

  På valg er: Marlene Westphal - modtager genvalg

                      Søren Løhndorf – modtager ikke genvalg

                      Lars Voss - modtager genvalg

                     

  Valg af suppleanter for 2 år:

  På valg er: Henry Olsen – modtager genvalg

   

  Valg af revisor for 2 år:

  På valg er: Michael Poulsen – Modtager ikke genvalg

                    

 6. Behandling af indkomne forslag – forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail: lv.aarup@hotmail.com

   

 7. Eventuelt.


Da klubben er vært med en øl/vand samt et lettere traktement under generalforsamlingen, er tilmelding nødvendig. Der er kun adgang for medlemmer, der har betalt kontingent for 2018.


Seneste frist for tilmelding er 20. marts 2018 på mail: lv.aarup@hotmail.com eller telefon 21732929. Træffes nemmest på sms eller mail.

Sidst afholdte arrangement:VW Club Fyn